Kalendar aktivnosti

Predavanja subotom

Lokacija: PMF-MO, Bijenička 30
Vrijeme: Subota, 04.03.

HONI

Zbog održavanja HONI-ja, učenici će biti podjeljeni u dvije grupe, juniorsku i seniorsku. Svi učenici su pozvani doći, bit će zadataka primjerenih za sve.

RASPORED
Juniori: Kvadratna jednadžba, Mate Peros i Petar Diko
Seniori: Polinomi, Borna Vukorepa

BUSEVI

Javni prijevoz: s Kaptola, svi busevi osim 105, dakle 106, 201, 226. 106 ide u 8.50, a 226 u 8.55. S Kvatrića 201 ide u 8.40. Predavanja će najvjerojatnije biti održana u predavaonama 104, 105 i 109 ( 1. kat ).