Matematička konferencija 2024.

Otvorene su prijave za Matematičku konferenciju za učenike 2024.: prijavnica
Za više detalja proučite Upute za prijavu i Popis predloženih tema za samostalan rad.
Prijave su otvorene do 15.6.

Za one koji vole matematiku, ali nemaju želju natjecati se ili im se ne sviđaju samo tipovi zadataka s natjecanja, ove godine ponovno pripremamo Matematičku konferenciju za učenike. Matematička konferencija za srednjoškolce održala se 2018. godine u Zadru, a format Konferencije bio je vrlo sličan Ljetnom kampu. Zbog primijećenog povećanja interesa za malo drugačiju matematiku od one koja se uči u školi ili pronalazi na natjecanjima, a potaknuti uspjehom prošlogodišnje Konferencije, ove smo godine osim Ljetnog kampa odlučili ponovno održati i Matematičku konferenciju. Matematička konferencija za učenike 2024. održat će se u Učeničkom domu Srednje škole "Braća Radić" Kaštel Štafilić od 4. do 9. kolovoza 2024.

Cilj je sudionicima pružiti iskustvo sudjelovanja u projektu u kojem se matematika primjenjuje na problemima iz različitih situacija u "stvarnom životu", a predavanja vezana uz natjecateljske teme neće se održavati. U jutarnjim će satima sudionici biti podijeljeni u timove i raditi na projektu koju pokazuje primjenu raznih matematičkih metoda u nekom području života. Timovi će biti raspoređeni tako da učenici rade na projektu što sličnijem njihovim interesima koji mogu obuhvaćati glazbu, fiziku, biologiju, programiranje ili nešto drugo. Na kraju Konferencije svaka će grupa ostalim sudionicima prezentirati naučeno na svom projektu. Pojedinosti o nekim ranijim projektima s ljetnog kampa mogu se pronaći na web stranici Ljetnog kampa: http://kamp.mnm.hr/.

Potaknuti izlaganjima i radionicama na "pravim" konferencijama i ohrabreni prošlogodišnjim učeničkim radovima, ove ćemo godine ponovno dati priliku učenicima da prezentiraju svoj rad ostalim sudionicima Konferencije. Ideja samostalnih radova je da se prije Konferencije učenici upoznaju s nekom temom koja im je zanimljiva, a zatim na Konferenciji naučeno prezentiraju ostalima. Izrada samostalnog rada nije preduvjet za sudjelovanje na Konferenciji. Uz prijavnicu su objavljene i Upute za prijavu koje sadrže opise predloženih tema za samostalan rad. Predložene teme su okvirne i služe kao ideja. Učenici na odabranoj temi mogu raditi i sa svojim profesorima i mentorima.

Barem jedan dan održat će se tzv. Popularno-znanstveno predavanje. Tom će prilikom predavač, koji obično dolazi kao matematičar u nekoj poznatoj tvrtki ili iz znanstvene zajednice, govoriti o nekoj temi vezanoj uz svoje područje rada. Na taj se način iz prve ruke može svjedočiti stvarnoj primjeni matematičkih vještina i povezanosti matematike s nekom drugom granom znanosti.

Kako se cijela Konferencija ne bi svela samo na matematiku, osigurano je i vrijeme za kupanje te razne sportske i druge zabavne aktivnosti, kao i slobodno vrijeme za sudionike da se zabavljaju na način koji im najviše odgovara. Poput Kampova, Konferencija je lijepa prilika za upoznavanje ljudi sa sličnim interesima iz raznih dijelova Hrvatske i ostvarena poznanstva često prerastu u prijateljstva, a uz to mogu biti korisna za daljnju akademsku i poslovnu karijeru.

Ciljani su uzrast učenici završenog 8. razreda osnovne škole i stariji, bez obzira na predznanje ili natjecateljsko iskustvo. Učenici maturanti također se mogu prijaviti kao sudionici. Cijena sudjelovanja na Konferenciji još nije određena, ali očekujemo da će biti oko 210 eura po osobi, a uključivat će troškove smještaja i prehrane u učeničkom domu. Jedini je dodatan trošak prijevoz. Za sve detalje, obratite nam se na mail: konferencija@mnm.hr

Više o održanoj Matematičkoj konferenciji za učenike 2023. možete pročitati na podstranici MatKo 2023.

Požurite, prijave za Matematičku konferenciju za učenike 2024. otvorene su do 15.6.!