Online predavanja

Ova predavanja zamišljena su kao pomoć učenicima srednjih škola koji se samostalno pripremaju za natjecanja, a mogu ih korisiti i profesori kao materijal za dodatnu nastavu. U njima ćete naći kratak opis metoda za rješavanje zadataka te puno riješenih primjera. Obrađene teme često se pojavljuju na natjecanjima te iste održavamo u sklopu projekta Predavanja subotom.

Prvo predavanje: Djeljivosti
Drugo predavanje: Vjerojatnost 
Treće predavanje: Kongruencije
Četvrto predavanje: Algebarski izrazi
Peto predavanje: Dirichletov princip
Šesto predavanje: Sukladnost i sličnost
Sedmo predavanje: Matematička indukcija
Osmo predavanje: Karakteristične točke trokuta
Deveto predavanje: Što je dokaz?
Deseto predavanje: Invarijante
Jedanaesto predavanje: Uvod u nejednakosti
Dvanaesto predavanje: Prosti brojevi
Simulacija općinskog natjecanja
Simulacija općinskog natjecanja - Rješenja
Trinaesto online predavnje: Površine u geometriji
Četrnaesto online predavanje: Jednadžbe i sustavi
Petnaesto online pradavanje: Bojanja i popločavanja
Šesnaesto online predavanje: Mali Fermat i Euler
Simulacija županijskog natjecanja
Simulacija županijskog natjecanja - Rješenja
Sedamnaesto online predavanje: Tetivni četverokuti
Osamnaesto online predavanje: Simetrični polinomi i Vieteove formule
Devetnaesto online predavanje: Uvod u kombinatornu geometriju
Dvadeseto online predavanje: Pellova jednadžba
Dvadeset prvo online predavanje: CSB nejednakost
Simulacija državnog natjecanja
Simulacija državnog natjecanja - Rješenja
Dvadeset drugo online predavanje: Potencija točke i radikalna os
Dvadeset treće online predavanje: Ponavljanje
Ponavljanje - Rješenja
Dvadeset četvrto online predavanje: Kružnica 9 točaka
Dvadeset peto online predavanje: Princip ekstrema
Dvadeset šesto online predavanje: Napredna indukcija
Dvadeset sedmo online predavanje: Relativno prosti brojevi
Dvadeset osmo online predavanje: Pravokutni trokuti
Dvadeset deveto online predavanje: Trigonometrija u geometriji
Trideseto online predavanje: Kompleksni brojevi
Trideset prvo online predavanje: Trigonometrijski izrazi
Trideset drugo online predavanje: Uvod u funkcijske jednadžbe
Trideset treće online predavanje: Kvadratni ostatci
Trideset četvrto online predavanje: Kvadratna jednadžba
Trideset peto online predavanje: Uvod u teoriju grafova
Trideset šesto online predavanje: Kolinearnost i konkurentnost
Trideset sedmo online predavanje: Diofantske jednadžbe
Trideset osmo online predavanje: Dokazivanje kombinatornim argumentom