Predavanja

Nadolazeća predavanja:

datum lokacija grupa tema predavač
28.1.2023. Zagreb juniorska Diofantske jednadžbe Hrvoje Radoš
seniorska Funkcijske jednadžbe u
teoriji brojeva
Ivan Novak
25.2.2023.
Osijek juniorska Dirichletov princip Ivan Premuš
seniorska Princip ekstrema Matej Vojvodić

Prethodno održana predavanja u školskoj godini 2022./23:

datum lokacija grupa tema predavač
21.1.2023. Zagreb obje grupe Funkcijske jednadžbe Tadej Petar Tukara
Osijek juniorska Površine Mislav Brnetić
seniorska Korisni trikovi u geometriji Nika Utrobičić
14.1.2023.
Zagreb juniorska Bojanja i popločavanja Luka Kraljević
seniorska Kombinatorna geometrija Matej Vojvodić
Split juniorska Popločavanja Luka Bulić Bračulj
seniorska Teorija grafova Mislav Brnetić
17.12.2022.
Zagreb juniorska Pripisane kružnice Ivan Vojvodić
seniorska Izogonale Krunoslav Ivanović
10.12.2022.
Osijek juniorska Prebrojavanja Paula Horvat
seniorska Teorija grafova Ivan Vojvodić
03.12.2022. Zagreb juniorska Teleskopiranje Katja Varjačić
seniorska Polinomi Luka Milačić
Split juniorska Diofantske jednadžbe Nika Utrobičić
seniorska Kongruencije Tadej Petar Tukara
26.11.2022. Zagreb juniorska Mali Fermatov i Eulerov teorem Mislav Brnetić
seniorska Diofantske jednadžbe Krunoslav Ivanović
19.11.2022. Zagreb juniorska Karakteristične točke trokuta Leon Križanić
seniorska Transformacije u geometriji Luka Kraljević
12.11.2022.
Zagreb juniorska Prebrojavanja Ivan Premuš
seniorska Teorija grafova Matej Vojvodić
Osijek juniorska Teleskopiranje Katja Varjačić
seniorska Polinomi Josip Pupić
5.11.2022. Zagreb juniorska Nejednakosti među sredinama Vedran Cifrek
seniorska Nejednakosti koje nisu samo KAGH Ivan Sinčić
29.10.2022.
Zagreb juniorska Kongruencije Luka Milačić
seniorska Zadaci s djeliteljima Ivan Novak
Osijek juniorska Kongruencije Jelena Dujella
seniorska Kvadratni ostaci Jakov Cigrovski
22.10.2022. Zagreb juniorska Metode elementarne geometrije Luka Kraljević
seniorska Metode i konfiguracije Krunoslav Ivanović
 15.10.2022. Zagreb juniorska Uvodno predavanje  Krunoslav Ivanović i Luka Kraljević
seniorska
 Osijek juniorska  Angle chase Mislav Brnetić 
seniorska Tetivni četverokuti Leonarda Vuković