Graf online predavanja

Ova predavanja zamišljena su kao pomoć učenicima srednjih škola koji se samostalno pripremaju za natjecanja, a mogu ih korisiti i profesori kao materijal za dodatnu nastavu. U njima ćete naći kratak opis metoda za rješavanje zadataka te puno riješenih primjera. Obrađene teme često se pojavljuju na natjecanjima te iste održavamo u sklopu projekta Predavanja subotom.

Simulacija općinskog natjecanja - Rješenja
Simulacija županijskog natjecanja - Rješenja
Simulacija državnog natjecanja - Rješenja
Ponavljanje za početak 2016./2017.
Ponavljanje - Rješenja
Prikaži listu
Prikaži samo graf