Matematika i škola

Jedna od novijih MNM aktivnosti, pokrenuta 2020. godine, jest suradnja sa stručno-metodičkim časopisom "Matematika i škola", odnosno "MiŠ". 

Ima dugu tradiciju i još od 1999. godine objavljuje se 5 brojeva godišnje, a svaka stranica ispunjena je matematičkim zanimljivostima. Namijenjen je prvenstveno nastavnicima matematike s ciljem unapređivanja nastave matematike u osnovnim i srednjim školama, no svojim šarolikim sadržajem pristupačan je i široj publici obožavatelja matematike, čak i učenicima. 

Naši članci tu su da pomognu nastavnicima s pripremama učenika za matematička natjecanja. Teme su slične kao na predavanjima subotom i na kampovima, ali su uz stručno vodstvo časopisa MiŠ obrađene na metodičan način i spremne su za upotrebu u učionicama kao pravi nastavni materijal. Nadamo se našu rubriku "Mladi nadareni matematičari" pretvoriti u stalnu sastavnicu ovog kreativnog, korisnog i nadasve zanimljivog časopisa te da je još puno poučnih i kvalitetnih MNM članaka ispred nas. 

Više o MiŠ-u, starijim izdanjima te pretplati možete pronaći na mis.element.hr, kao i naše starije članke.