Kalendar aktivnosti

  • Predavanja subotom 

Seniori: Prosti brojevi (Euklidova fora) - Ivan essay writing buy research paper onlineNovak
Olimpijci: Euklidova fora, TB konstrukcije i brojne druge teme - Ivan Novak

Lokacija: Matematički odsjek PMF-a u Zagrebu
Vrijeme: 2.11.2019., 9:00-13:00

  • MNM u Osijeku

Juniori: Tetivni četverokuti - Tadej Petar Tukara
Seniori: Kolinearnost iessay writing buy research paper online konkurentnost - Nikola Šalgaj

Lokacija: Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Vrijeme: 26.10.2019., 9:00-13:00