Kalendar aktivnosti

  • Zimska škola matematike 2019.

Lokacija: Ogulin
Vrijeme: 02.-09. siječnja 2019.

 

  • 7. Europski matematički kup 

Informacije: emc.mnm.hr
Lokacija: XV. gimnazija, Zagreb
                    III. gimnazija, Split
Vrijeme: 08.12.2018.,  9:00-13:00

 

  • Predavanja subotom 

Juniori: Kombinatorika - Karlo Grozdanić
Seniori: Kombinatorika - Marin Knežević

Lokacija: Odjel za matematiku - Sveučilište J.J.Strossmayera, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek
Vrijeme: 08.12.2018., 9:00-13:00