Kalendar aktivnosti

  • Predavanja subotom: ZAGREB - Matematički odsjek PMF-a, 9h

SENIORI
Tema: Diofantske
Predavač: Goran Ivanković

OLIMPIJCI
Tema: Aritmetičke funkcije
Predavač: Ivan Novak

  • Predavanja subotom: OSIJEK - Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera, 9h

JUNIORI
Tema: Kongruencije i djeljivost
Predavač: Nera Majtanić

SENIORI
Tema: Sustavi ostataka i mali Fermatov teorem
Predavač: Jakov Cigrovski

  • Zimska škola matematike 2020.

Lokacija: Ogulin
Vrijeme: 02.-06. siječnja 2020.