Završnica Turnira gradova u Rusiji

Najbolji sa zagrebačkih izdanja Turnira gradova, Domagoj Ćevid, Luka Filipović i Matija Bucić sudjelovali su na Ljetnoj konferenciji Turnira gradova koja se ove godine održala u Rusiji, u gradiću Byelorecku.

Četrdesetak najboljih sudionika Turnira iz cijeloga svijeta bavilo se sa šest različitih tema. Matija Bucić i Domagoj Ćevid (zajedno s Si Yu Howom) nagrađeni su diplomom prvog reda (maximal advance) u geometrijskoj temi "Neobična svojstva iz neobičnih uvjeta". Njihova je ekipa osvojila drugo mjesto.
Luka Filipović bavio se kombinatorikom i u temi "Linije u ravnini" osvojio prvo mjesto. Za svoja postignuća, među
kojima je i dokaz Melchiorovog teorema, nagrađen je diplomom drugog reda (essential advance).

Čestitamo!