Predavanja subotom 7.12.

Raspored za ovu subotu:

ZAGREB - Matematički odsjek PMF-a, 9h

SENIORI
Tema: Razne leme u trokutu
Predavač: Luka Milačić

OLIMPIJCI
Tema: Izogonalne konjugate
Predavač: Krunoslav Ivanović

OSIJEK - Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera, 9h

JUNIORI
Tema: Uvod u prebrojavanja
Predavač: Lucija Relić

SENIORI
Tema: Prebrojavanja
Predavač: Ivan Novak