Predavanja subotom 13.11.

Ovaj tjedan održat ćemo predavanja na čak 3 lokacije - u Zagrebu, Osijeku i Splitu!

 

ZAGREB

lokacija: Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30
vrijeme: 10-13 sati

Juniorska grupa

 • tema: Dirichletov princip
 • predavač: Mislav Brnetić
 • predavaonica: 006

Seniorska grupa

 • tema: Teorija grafova
 • predavač: Lucija Relić
 • predavaonica: 004

 

OSIJEK

lokacija: Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera
vrijeme: 9-12 sati

Juniorska grupa

 • tema: Karakteristične točke trokuta
 • predavač: Katja Varjačić

Seniorska grupa

 • tema: Trigonometrija
 • predavač: Josip Pupić

 

SPLIT

lokacija: III. gimnazija Split
vrijeme: 11-14 sati (juniorska grupa), 11-15 sati (seniorska grupa)

Juniorska grupa

 • tema: Angle chasing
 • predavač: Mateo Dujić

Seniorska grupa

 • tema: Tetivni četverokuti
 • predavač: Nika Utrobičić

 

Podsjećamo vas da se na predavanjima pridržavate propisanih epidemioloških mjera.
Vidimo se na predavanjima!