Predavanja subotom 4.12.

Ovaj tjedan predavanja subotom održat ćemo u Zagrebu i Osijeku.

ZAGREB
lokacija: Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Unska 3
vrijeme: 10-13 sati

Obje grupe

  • tema: Potencija točke, radikalna os
  • predavač: Luka Milačić
  • predavaonica: A-201

OSIJEK
lokacija: Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera
vrijeme: 9-12 sati

Juniorska grupa

  • tema: Invarijante
  • predavač: Patrik Papac

Seniorska grupa

  • tema: Bojanja i popločavanja
  • predavač: Mateo Dujić

Vidimo se u subotu!