Deveto online predavanje

Iako bi nekakvim logičkim slijedom bilo razumno predavanje Što je dokaz? objaviti kao prvo, a ne kao deveto, smatramo da je bilo bitno da naučite neke osnovne ideje dokazivanja, kako biste sad mogli, na nekoj apstraktnijoj razini, povezivati logičke slijedove u vašim dokazima iz raznih područja i dobro raspoznavati ispravne od dokaza koji su samo naizgled ispravni. Stoga, ako su vas oduvijek mučili zadaci koji počinju s "Dokažite da...", vjerujemo da će vam ovo predavanje biti od prave koristi! 🙂