Predavanja subotom 25.1.

ZAGREB - Matematički odsjek PMF-a, 9h

JUNIORI
Tema: Cijeli brojevi
Predavač: Ivan Miošić

SENIORI
Tema: Mali Fermatov i Eulerov teorem
Predavač: Ivan Sinčić

OLIMPIJCI
Tema: TB konstrukcije (LTE, CRT)
Predavač: Borna Vukorepa

Vidimo se!