Predavanja subotom 1.2.

ZAGREB - Matematički odsjek PMF-a, 9h

JUNIORI
Tema: Uvod u geometriju
Predavač: Luka Kraljević

SENIORI
Tema: Fantomska točka
Predavač: Krunoslav Ivanović

OLIMPIJCI
Tema: Kompletni četverokuti
Predavač: Luka Milačić

Vidimo se!