Predavanja subotom 15.2.

Raspored za ovu subotu:

ZAGREB - Matematički odsjek PMF-a, 9h

JUNIORI
Tema: Princip Golublje Rupe
Predavač: Ivan Novak

SENIORI
Tema: Kombinatorni Mix
Predavač: Andrija Tomorad

OLIMPIJCI
Tema: Procesi i algoritmi
Predavač: Luka Kraljević

OSIJEK - Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera, 9h

JUNIORI:
Tema: Kombinatorika - invarijante
Predavač: Ivan Miošić

SENIORI:
Tema: Kombinatorika - igre
Predavač: Mateo Dujić