Predavanja subotom 8.2.

ZAGREB - Matematički odsjek PMF-a, 9h

JUNIORI
Tema: Sustavi jednadžbi
Predavač: Goran Ivanković

SENIORI
Tema: Nizovi
Predavač: Josip Pupić

OLIMPIJCI
Tema: Nejednakosti Tips&Tricks
Predavač: Ivan Sinčić

Vidimo se!