Zar opet geometrija?

Dane su dvije kružnice - jedna izvan druge. Opišite konstrukciju  međusobno različitih kružnica od kojih svaka siječe i pod pravim kutem.

(Kut pod kojim se sijeku dvije kružnice kut je između njihovih tangenata u točki presjeka.)