All posts by Adrian Satja Kurdija

Zadatak dana ponovno jaše

Dragi učenici,
da se ne biste uspavali usred sezone natjecanja, od sutra (22. veljače) ponovno će svakim radnim danom u rano jutro biti objavljen Zadatak dana.
Potičemo vas da rješenje napišete u komentare zadatka već idući dan.
Zadaci će biti raznolike težine - od prvog razreda pa do olimpijskih - kako bismo zaposlili i velike i male.
U svojim rješenjima možete koristiti , između tagova “latex” i “/latex” (navodnike zamijenite uglatim zagradama).
Prijedloge za nove zadatke dana šaljite na mail Tomislavu ili meni.

Modulo p

Neka je prost broj i neka je  niz prirodnih brojeva, takav da za svaki  vrijedi: niti je , niti  djeljiv s . Dokaži da je umnožak nekih članova ovog niza kongruentan  modulo .

Još malo teorije igara

Imamo dvije hrpe, u svakoj je novčića. Dva igrača naizmjence vuku poteze, a potez se sastoji u uzimanju jednoga ili više novčića s jedne hrpe, ili točno jednog novčića sa svake hrpe. Pobjednik je onaj tko uzme posljednji novčić. Koji igrač ima pobjedničku strategiju?

Ususret izbornim natjecanjima...

...nastavljamo sa ZADATKOM DANA. Bilo bi dobro da rješenje zadatka napišete u komentare već sljedeći dan.

Je li moguće obojati u ravnini nekih točaka crveno i nekih  točaka plavo tako da su obojane točke različite, ne leže sve na istom pravcu i zadovoljavaju uvjet da svaki pravac koji prolazi dvjema točkama različite boje nužno prolazi još jednom obojanom točkom?