Na šahovskoj ploči N x N...

...u svakom polju piše cijeli broj. Ako svaki redak i svaki stupac sadrži barem različitih brojeva, pri čemu je , nađi minimalan broj različitih cijelih brojeva na ploči.

(predložio Miro Vujičević)