Liči na Nim - ali nema veze s njim

Dva igrača igraju sljedeću igru: imaju niz od  brojeva, a svaki je početno jednak . Poteze vuku naizmjence. U svakom potezu igrač mora naći najveći broj u nizu (ako je više takvih, odabrat će bilo koji od njih) i smanjiti ga na proizvoljan nenegativan cijeli broj. Gubitnik igre onaj je igrač koji više ne može odigrati potez, tj. onaj koji je na potezu kad su svi brojevi jednaki . Koji igrač ima pobjedničku strategiju?