Zar ovo doista vrijedi?

Dokaži da za svaki konačan niz znamenaka postoji prirodan broj takav da  počinje tim nizom znamenaka.

 

A potom je državno natjecanje, što znači da neće biti zadatka dana, a neće ga biti ni u tjednu nakon državnog, da se malo odmorite. Potom nastavljamo, idući hrabro ususret izbornim natjecanjima.