Duljine težišnica

Svi znamo da pozitivni realni brojevi mogu biti stranice trokuta ako i samo ako je , i .
Sada nas zanima što vrijedi za težišnice trokuta. Preciznije, kada postoji trokut kome su  duljine težišnica?