Predavanja i radionice za osnovnoškolce

Ove godine krećemo s novom velikom aktivnošću, namijenjenoj učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole! Kroz predavanja i radionice učenici će produbiti svoje znanje koje su stekli u školi, doživjeti zabavnu stranu matematike i vidjeti primjene matematike u računarstvu, robotici, telekomunikacijama i drugim područjima.
Predavanja i radionice držat će članovi udruge, a počinju 14. 10. u XV. gimnaziji po rasporedu objavljenom na našem kalendaru aktivnosti. Za svaki razred postoje po dvije grupe u kojima će se raditi, ovisno o turnusu školske nastave polaznika. Aktivnosti su besplatne, usmjerene prvenstveno učenicima koji žive blizu XV. gimnazije, ali dobrodošli su svi učenici koje zanima matematika.
Jednom mjesečno radionice će se održavati u subotu prijepodne u dvoranama i laboratorijima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER-a).

Zainteresiranim učenicima: možete se prijaviti tako da ispunite sljedeći obrazac (ili OO format) i pošaljete ga na ifundurulic@mioc.hr (ili na mail udruge), a molimo vas i da ga isprintate i ispunite, date roditelju ili skrbniku da potpiše i donesete na radionicu.