O broju triangulacija poligona

Dan je konveksan poligon sa  vrhova.
Neka je  broj načina da dijagonalama podijelimo taj poligon na same trokute čiji su vrhovi ujedno i vrhovi poligona.
Neka je  broj načina da izaberemo točno  dijagonala poligona od kojih se nikoje dvije ne sijeku.
Dokaži da je .

One thought on “O broju triangulacija poligona

Comments are closed.