Seoska posla 2

Prije tri tjedna, zadatak dana bio je sljedeći:
U selu živi stanovnika, a svaki od njih je vitez (koji uvijek govori istinu) ili sluga (koji uvijek laže). Broj vitezova veći je od broja sluga i to vam je poznato. Vi možete upitati bilo kojeg stanovnika: "je li osoba vitez ili sluga?", za bilo kojeg drugog stanovnika . Odredite minimalan ukupan broj postavljenih pitanja potreban da sa sigurnošću odredite tko je vitez, a tko sluga.

Za ustanovili smo da je odgovor: pitanja. Novi zadatak glasi: na koliko načina je moguće postaviti tih pitanja? Pritom pretpostavite da najprije kažete sva pitanja, a tek onda čujete sve odgovore - pa dakle poredak pitanja nije važan. Naravno, nakon tih pitanja morate biti u mogućnosti točno ustvrditi tko je vitez, a tko sluga.