One thought on “1, 2, 3, -6

 1. Pretpostavimo suprotno, tj. a+b+c+d=0.
  Kad sve zbrojimo dobivamo abc+bcd+abd+acd=0.

  Pogledajmo polinom P(x) kojem su to nultočke. On je oblika (zbog Viete):
  x^4 + m * x^2 + n = 0

  Očito je da su nultočke takvog polinoma (ako su realne) brojevi oblika e, -e, f, -f.
  Tada desne strane prvih četiri jednakosti bi trebale biti oblika:
  +-(eef-f), +-(eff-e). Drugim riječima, te jednakosti bi trebale imati dva para jednakih apsolutnih vrijednosti, no to nije tako. Kontradikcija.

Comments are closed.