Dva poligona (a možda i više)

a) Dokaži da poligon sačinjen od jediničnih kvadratića ne može imati točno jednu stranicu parne duljine.

b) Poligon je sačinjen od parno mnogo jediničnih kvadratića. Dokaži da on ima barem dvije stranice parne duljine.