Svi smo mi trokut ABC

Dan je trokut  i točka  unutar njega. Pravci  sijeku opisanu kružnicu trokuta  ponovno u točkama , respektivno. Na pravcu  (nije Windows) odabrana je točka  između točaka  i . Pravci kroz točku , paralelni s  i , sijeku pravce  i  u točkama  i , respektivno. Dokaži da točke  leže na istoj kružnici.