Dokaži da postoji...

...beskonačno mnogo prirodnih brojeva koji nisu jednaki zbroju nikoja dva potpuna kvadrata, ali su jednaki zbroju neka tri potpuna kuba.

One thought on “Dokaži da postoji...

  1. Valjda je proslo 5 dana.

    Rješenje:
    Kvadrat prirodnog broja pri djeljenju sa 4 može dati ostatak 0 ili 1.To znači da suma kvadrata nemože davati ostatak 3 pri djeljenju sa 4 .Neka je prirodan broj.Promotrimo sada: . To nakon kubiranja postaje
    .
    Sada želim naći kakvog oblika broj mora biti tako da daje ostatak 3 pri djeljenju s 4. Provjerom se lako dobije da je jedno od takvih rjesenje, mozda jedino .Sada uvrstavanjem u (1) dobivamo sumu kobova koja se ne može predstaviti kao zbroj dva potpuna kvadrata,a kako prirpdnih brojeva ima beskonačno onda i takvih također ima beskonacno mnogo.

Comments are closed.