Seoska posla

U selu živi stanovnika, a svaki od njih je vitez (koji uvijek govori istinu) ili sluga (koji uvijek laže). Broj vitezova veći je od broja sluga i to vam je poznato. Vi možete upitati bilo kojeg stanovnika: "je li osoba vitez ili sluga?", za bilo kojeg drugog stanovnika . Odredite minimalan ukupan broj postavljenih pitanja potreban da sa sigurnošću odredite tko je vitez, a tko sluga.

5 thoughts on “Seoska posla

  1. Ne vjerujem da može bolje, premda to još nisam uspio dokazati. Kombinatoričari, imate izazov.

  2. Update: upravo sam dokazao da se ne može bolje od za neparan . Napisat ću taj dokaz ako više ništa ne smislim.

Comments are closed.