Broj cjelobrojnih rješenja jednadžbi

Neka je broj cjelobrojnih rješenja jednadžbe  uz uvjet ,
a  broj cjelobrojnih rješenja jednadžbe  uz isti uvjet.

Dokažite da je .

(predložio Nikola Adžaga)

One thought on “Broj cjelobrojnih rješenja jednadžbi

  1. Hint:

    neka je broj načina na koji možemo cijeli broj napisati kao uz . Izrazite i pomoću vrijednosti te funkcije.

Comments are closed.