All posts by Adrian Satja Kurdija

Zar ovo doista vrijedi?

Dokaži da za svaki konačan niz znamenaka postoji prirodan broj takav da  počinje tim nizom znamenaka.

 

A potom je državno natjecanje, što znači da neće biti zadatka dana, a neće ga biti ni u tjednu nakon državnog, da se malo odmorite. Potom nastavljamo, idući hrabro ususret izbornim natjecanjima.

Svi smo mi trokut ABC

Dan je trokut  i točka  unutar njega. Pravci  sijeku opisanu kružnicu trokuta  ponovno u točkama , respektivno. Na pravcu  (nije Windows) odabrana je točka  između točaka  i . Pravci kroz točku , paralelni s  i , sijeku pravce  i  u točkama  i , respektivno. Dokaži da točke  leže na istoj kružnici.

Reakcija

Svako polje prvog retka tablice od retka i stupaca obojano je jednom od četiri boje tako da nikoja dva susjedna polja nisu iste boje. Dokaži da je moguće i drugi redak obojati koristeći iste boje, tako da nikoja dva polja iste boje nisu susjedna u tablici i tako da tablica sadrži točno polja od svake boje.

Liči na Nim - ali nema veze s njim

Dva igrača igraju sljedeću igru: imaju niz od  brojeva, a svaki je početno jednak . Poteze vuku naizmjence. U svakom potezu igrač mora naći najveći broj u nizu (ako je više takvih, odabrat će bilo koji od njih) i smanjiti ga na proizvoljan nenegativan cijeli broj. Gubitnik igre onaj je igrač koji više ne može odigrati potez, tj. onaj koji je na potezu kad su svi brojevi jednaki . Koji igrač ima pobjedničku strategiju?